Děti 4 - 6 let

V kurzech pro předškolní a školní děti rozvíjíme pohybové schopnosti a taneční paměť, děti se hravou formou učí základům baletu, moderního tance, improvizace a gymnastiky. Svoje taneční schopnosti poté uplatní v tanečních choreografiích se kterými vystoupí před rodičí. Děti dostávají dobrý základ pro možné pozdější studium tance v kurzech či tanečních školách. Hravá forma všech činností a rozvoj přirozené zvědavosti jsou předpokladem pro úspěšné zvládnutí procesu učení v pozdějším věku.