Děti 2 - 4 roky

První kurzy se konají za přítomnosti rodičů, postupně si děti zvykají pouze na lektora, mnohdy se tak prvně setkávají s jinou než rodičovskou autoritou.
Za doprovodu básniček a písniček si osvojují první pohyby na hudbu, orientaci v prostoru a vzájemnou spolupráci při různých hrách.  
V tomto období děti začínají více komunikovat s vrstevníky a získávají samostatnost. Za svoji snahu jsou po taneční hodině odměněny drobným dárečkem.